Javno Preduzeće za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica

Vd. Direktor – Nenad Milosavljević

Kontakt osoba – Jovča Milovanović