PROMOCIJA LOKALNIH PČELARA, KULTURNE BAŠTINE I PRIRODNIH LEPOTA OPŠTINE ŽAGUBICA KROZ GIS

Realizacija projekta doprinosi valorizaciji socio-ekonomskih potencijala opštine Žagubica, omogućava poboljšanje lokalnih kapaciteta za identifikaciju, regulisanje i integrisanje upravljanja i korištenja geoprostornih podataka projektovanjem i primenom geografskih informacionih sistema. Projekat se direktno bavi prioritetima valorizacije prirodnog i kulturnog nasledja, ruralnim razvojem i privlačenjem investicija za razvoj nedovoljno iskorišćenih područja, dok indirektno stvara uslove za promociju i razvoj turizma.

Mapiranjem pašnjaka i košnica, značajno će se olakšati organizacija proizvodnje meda tako što bi se stvorila mogućnost za ravnomeran razmeštaji pokrivanje pašnih područja košnicama.

Mapiranjem kulturnog i prirodnog nasledja stvoriće se mogućnost povećanja broja zainteresovanih turista, kao i preduslov za konkurisanje prema brojnim fondovima za unapredjenje i očuvanje istih.

Snimanjem vodovodne mreže kreiraće se relevantna baza podataka koja bi unapredila obavljanje komunalne delatnosti, stvorili bi se uslovi za bržu realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnje sistema za vodosnabdevanje na teritoriji optine Žagubica.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, preko programa podrške EU PRO.
Period realizacije projekta: 05.06.2019. – 31.03.2021.

Opština Žagubica realizovala je projekat „Promocija lokalnih pčelara, kulturne baštine i prirodnih lepota opštine žagubica kroz GIS“ uz podršku Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

Tokom implementacije projekta realizovane su brojne aktivnosti. Medju osnovne kstivnosti spadaju: opremanje GIS kancelarija, nabavka opreme za rad na terenu, izrada sajta za potrebe medijske promocije geografskog informacinong sistema opštine Žagubica.

Glavne i najznačajnije aktivnosti u realizaciji projekta: Izmereno je i snimljeno 82997 metara vodovodne mreže, 8713 metara kanalizacione mreže; mapirano je više od 2600 pčelinjih košnica, prikupljeni su podaci o prirodnim i kulturnim spomenicima visokog značaja; mapirane su javne ustanove, groblja I deponije; benzinske stanice, pešačke, planinarske, gljivarske i biciklističke staze, lovišta i vidikovci; pošte, apoteke, Domovi zdravlja.

Realizacija projekta poboljšala je lokalne kapacitete za identifikaciju, regulisanje i integrisanje upravljanja i korišćenja geoprostornih podataka projektovanjem i primenom geografskih informacionih sistema.